Köpvillkor

KitchenCollectionForYou.com drivs av KitchenCollectionForYou Scandinavia (556698-5973), nedan kallat KitchenCollectionForYou.

Priser som anges inklusive moms i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för KitchenCollectionForYou. För företagskunder gäller Köplagen.
Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att KitchenCollectionForYou lider ekonomisk skada, polisanmäls. Försäljning till minderåriga sker ej utan målsmans godkännande.

Betalning
Moms ingår i alla priser.

Leverans och avbeställning
Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av KitchenCollectionForYou.
För transport anlitas PostNord AB.
I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med KitchenCollectionForYou köpevillkor. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan KitchenCollectionForYou ta ut en skälig avgift för detta.
Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från KitchenCollectionForYou.


Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir KitchenCollectionForYou egendom tills dess full betalning erlagts.


Ångerrätt
Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 14 dagar om det totala ordervärdet överstiger 400 kronor, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2 kap. 1
§ 3 st. se mer här. Ångerrätten börjar gälla när köparen har tagit emot varan och har då rätt att skicka tillbaka varan och få pengarna tillbaka inom 30 dagar. Det är köparen som betalar kostnaden för returfrakten. Om varan p g a felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och KitchenCollectionForYou har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då KitchenCollectionForYou mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta KitchenCollectionForYou kundservice på kundservice@kitchencollectionforyou.com.

För företagskunder gäller ingen ångerrätt.

KitchenCollectionForYou förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till KitchenCollectionForYou, debiteras en avgift om 199kr för KitchenCollectionForYou kostnader i samband med returhantering och -frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför KitchenCollectionForYou kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att KitchenCollectionForYou befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir KitchenCollectionForYou egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
KitchenCollectionForYou ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. KitchenCollectionForYou bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.


Reklamationsvillkor
Köparen har 3 års reklamationsrätt och bör reklamera varan inom 2 månader efter att felet upptäcktes. Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta KitchenCollectionForYou via e-post, 
kundservice@kitchencollectionforyou.com och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar KitchenCollectionForYou frakten.

Övrigt
KitchenCollectionForYou förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har KitchenCollectionForYou rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. KitchenCollectionForYou skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt
försäljningsobjekt finns tillgängligt.


PaysonFaktura

Om du väljer att betala med PaysonFaktura så tillkommer en avgift om 19 kr. Betalningsvillkor är 14 dagar och fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress Du anger. För att betala mot PaysonFaktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. 

Om PaysonFaktura

Vi erbjuder betalsättet ”PaysonFaktura” i samarbete med Payson AB.
Betalningsvillkor är 14 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 19 kr.
För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med PaysonFaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924. 


Kortbetalning & internetbetalning hos Payson